Voedermiddelen

In deze rubriek staat de catalogus Voedermiddelen en het Register Voedermiddelen. De catalogus is een hulpmiddel om etikettering voor bedrijven te ondersteunen. Feed Marketing Verordening Reg. (EG) 767/2009 bepaalt dat degenen die een nieuw voedermiddel in de handel brengen dat niet in de catalogus staat, dit via het Voedermiddelenregister melden.

Artikelen

Vo. (EU) 68/2013: op de Catalogus van voedermiddelen
Aanbeveling 2011/25/EU tot vaststelling van richtsnoeren voor het onderscheid tussen voedermiddelen, toevoegingsmiddelen, biociden en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
Voedermiddelenregister: Om exploitanten van diervoederbedrijven te helpen bij de vereiste registratie van hun voedermiddelen, hebben de hierna genoemde EU-organisaties die de Europese diervoederbedrijfstakken vertegenwoordigen, een registratie-instrument ontwikkeld dat de publicatie en regelmatige bijwerking van een "gebruiksvriendelijk" register binnen het mandaat van Verordening (EG) nr. 767/2009 mogelijk maakt. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)