Gebruik van diergeneesmiddelen / Dieetvoeders

In deze rubriek staat informatie over eisen aan de vervaardiging, het op de markt brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking.

Artikelen

Vo. (EU) 2019/4: betreffende de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG
Vo. (EU) 2020/354 van de Commissie van 4 maart 2020 tot vaststelling van een lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel en tot intrekking van Richtlijn 2008/38/EG