Nederlandse wetgeving

Vind hier informatie over Nederlandse wetgeving die gerelateerd is aan diervoeder.

Let erop dat je aan deze voorwaarden moet voldoen als jouw bedrijf in Nederland is gevestigd maar ook als je producten wilt exporteren naar Nederland. De Nederlandse wetgeving is aanvullend op, en een verwerking van, de Europese wetgeving. Ook hieraan moet worden voldaan.

Hoe vind je de actuele nationale wet- en regelgeving?

De Nederlandse wetgeving wordt gepubliceerd op de website van de Overheid. Je wordt vanaf hier doorverwezen naar de juiste pagina’s op de website van de overheid.

Categorieën

Algemeen

De belangrijkste regelgeving voor productie, handel en gebruik van diervoeder van de Europese Unie is in Nederland geïmplementeerd in de Wet dieren, het besluit diervoeders 2012, de regeling diervoeders 2012 en het besluit diergeneesmiddelen.

Diergeneesmiddelen

In deze rubriek staat informatie over de productie, de handel en het gebruik van diergeneesmiddelen.

Meststoffenwet

In deze rubriek staat informatie over regelen inzake het verhandelen van meststoffen en de afvoer van mestoverschotten.

GMO

In deze rubriek staat informatie over regelen inzake het ingeperkt gebruik en de doelbewuste introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen.

Transport

In dit protocol zijn de voorwaarden genoemd waaraan, in geval van de uitbraak van een te bestrijden besmettelijke dierziekte, transport van diervoeders naar veehouderijbedrijven moet voldoen.