Transport

In dit protocol zijn de voorwaarden genoemd waaraan, in geval van de uitbraak van een te bestrijden besmettelijke dierziekte, transport van diervoeders naar veehouderijbedrijven moet voldoen.

Artikelen

Hygiëneprotocol voor het reinigen en ontsmetten van transportmiddelen voor het vervoer van diervoeder Het actuele protocol is via de NVWA website te vinden