Europese wetgeving

Vind informatie over Europese wetgeving, uitgegeven door de Europese Unie, die gerelateerd is aan diervoeder.

De wetgeving wordt gepubliceerd op de EUR-Lex website. Je wordt vanaf hier geleidt naar de juiste pagina’s op de EUR-Lex website.

Voor elke beschikbare wetgeving wordt er gelinkt naar een geconsolideerde versie. De geconsolideerde versie bevat alle wijzigingen die in de loop van de tijd zijn doorgevoerd. Raadpleeg daarom altijd de laatste geconsolideerde versie.

Aanvullend wordt er gelinkt naar de eerste versie van een wetgevingsdocument. Vanaf daar kan je ook doorklikken naar de laatste geconsolideerde versie. 

 

Categorieën

Algemeen

In deze rubriek staat informatie over een aantal, algemene, voorwaarden omtrent diervoeder. Waaronder vooraarden voor productie, opslag, registratie, etikettering, handel en bemonsterings- en analysemethoden.

Voedermiddelen

In deze rubriek staat de catalogus Voedermiddelen en het Register Voedermiddelen. De catalogus is een hulpmiddel om etikettering voor bedrijven te ondersteunen. Feed Marketing Verordening Reg. (EG) 767/2009 bepaalt dat degenen die een nieuw voedermiddel in de handel brengen dat niet in de catalogus staat, dit via het Voedermiddelenregister melden.

Ongewenste Stoffen

In deze rubriek staat informatie over de maxima van ongewenste stoffen (bijv. dioxines, aflatoxine B1, lood, etc.) in diervoeders.

Pesticiden

In deze rubriek staat informatie over de maximale residulimieten (MRL’s) van bestrijdingsmiddelen in diervoeders.

Toevoegingsmiddelen

In deze rubriek staat informatie over de toegestane toevoegingsmiddelen.

GMO

In deze rubriek staat informatie over regelgeving met betrekking tot etikettering van diervoeders met genetisch gemodificeerde grondstoffen, bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle, aanvraag voor toelating van nieuwe genetisch gemodificeerde diervoeders.

Dierlijke Bijproducten en Dierlijke Eiwitten

In deze rubriek staat informatie over de regels voor het hanteren, verzamelen, verwerken en verhandelen van dierlijke bijproducten. Regels over dierlijk eiwit in diervoeder zoals: bedrijfsregistraties, verwerking, etikettering, vervoersdocumenten, welke producten zijn toegestaan of welke zijn verboden?

Biologisch

In deze rubriek staat informatie over biologische productie en etikettering van biologische diervoeders.

Gebruik van diergeneesmiddelen / Dieetvoeders

In deze rubriek staat informatie over eisen aan de vervaardiging, het op de markt brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking.

Salmonella en andere zoönoseverwekkers

In deze rubriek staat informatie over de monitoring van zoönosen en zoönoseverwekkers (Salmonella).