GMO

In deze rubriek staat informatie over regelgeving met betrekking tot etikettering van diervoeders met genetisch gemodificeerde grondstoffen, bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle, aanvraag voor toelating van nieuwe genetisch gemodificeerde diervoeders.

Artikelen

Vo. (EG) nr. 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders
Vo. (EG) nr. 641/2004 tot vaststelling van nadere bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft vergunningaanvragen voor nieuwe genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, kennisgevingen van bestaande producten en de onvoorziene of technisch niet te voorkomen aanwezigheid van genetisch gemodificeerd materiaal waarvoor de risicobeoordeling tot een gunstig resultaat heeft geleid.
Vo. (EG) nr. 1830/2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG
Vo. (EU) nr. 619/2011 tot vaststelling van bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle van diervoeders wat betreft de aanwezigheid van genetisch gemodificeerd materiaal waarvoor de vergunningsprocedure hangende is of waarvan de vergunning is verstreken