Vo. (EG) 183/2005

Vo. (EG) Nr.183/2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne Bevat: Deze verordening bepaalt de voorschriften voor diervoederhygiëne die de exploitanten van de diervoedersector moeten in het kader van hun activiteit naleven. Deze verordening stelt ook de voorschriften vast op het gebied van de erkenning, het principe van de financiële waarborg voor de sector, het principe van de goede praktijken en de maatregelen omtrent import-export van diervoeders.

Updates

 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2024/1229 van de Commissie van 20 februari 2024 tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/4 van het Europees Parlement en de Raad door specifieke maximumniveaus van kruisverontreiniging voor antimicrobiële werkzame stoffen in niet-doeldiervoeders en analysemethoden voor deze stoffen in diervoeders vast te stellen. Eurlex Webpage.

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van
15 juni 2023, nr. WJZ/22558731, tot wijziging van de Regeling diervoeders
2012, de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren en de Regeling
diergeneesmiddelen 2022 in verband met enkele wijzigingen binnen het
domein diervoeders en enige andere technische wijzigingen.