Vo. (EG) nr. 396/2005

Vo. (EG) nr. 396/2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad

Updates

Verordening (EU) 2023/163 van de Commissie van 18 januari 2023 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van DDT en oxathiapiprolin in of op bepaalde producten. EURLEX Webpage.

Verordening (EU) 2022/1435 van de Commissie van 26 augustus 2022 tot wijziging van de bijlagen II en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van calciumcarbonaat, koolstofdioxide, cyprodinil en kaliumwaterstofcarbonaat in of op bepaalde producten betreft. EURLEX Webpage.

Verordening (EU) 2022/1363 van de Commissie van 3 augustus 2022 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van 2,4-D, azoxystrobin, cyhalofop-butyl, cymoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxypyr, iprovalicarb en silthiofam in of op bepaalde producten betreft. EURLEX Webpage.

Verordening (EU) 2022/1346 van de Commissie van 1 augustus 2022 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van 1,4-dimethylnaftaleen, 8-hydroxyquinoline, pinoxaden en valifenalaat in of op bepaalde producten betreft. EURLEX Webpage.

Verordening (EU) 2022/1343 van de Commissie van 29 juli 2022 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van acequinocyl, chlorantraniliprole en emamectin in of op bepaalde producten betreft. EURLEX Webpage.

Verordening (EU) 2022/1264 van de Commissie van 20 juli 2022 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van fludioxonil in of op bepaalde producten betreft. EURLEX Webpage

Verordening (EU) 2022/566 van de Commissie van 7 april 2022 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van flutianil in of op bepaalde producten betreft: EURLEX Webpage.

Verordening (EU) 2022/78 van de Commissie van 19 januari 2022 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van dazomet, hexythiazox, metam en methylisothiocyanaat in of op bepaalde producten: EURLEX webapage 

Verordening (EU) 2022/85 van de Commissie van 20 januari 2022 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van flonicamid in of op bepaalde producten betreft: EURLEX webpage 

Verordening (EU) 2022/93 van de Commissie van 20 januari 2022 tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van acrinathrin, fluvalinaat, folpet, fosetyl, isofetamid, “pepinomozaïekvirus, stam EU, zwak isolaat Abp1”, “pepinomozaïekvirus, stam CH2, zwak isolaat Abp2”, spinetoram en spirotetramat in of op bepaalde producten: EURLEX webapage