Vo. (EG) nr. 396/2005

Vo. (EG) nr. 396/2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad

Updates

Verordening (EU) 2024/1439 van de Commissie van 24 mei 2024 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van fenazaquin, mepiquat en propamocarb in of op bepaalde producten betreft. Eurlex Webpage.

Verordening (EU) 2024/1355 van de Commissie van 21 mei 2024 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van benzovindiflupyr, chlorantraniliprole, emamectin, quinclorac, spiromesifen en triflumuron in of op bepaalde producten. Eurlex Webpage.

Verordening (EU) 2024/1342 van de Commissie van 21 mei 2024 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van deltamethrin, metalaxyl, thiabendazool en trifloxystrobin in of op bepaalde producten. Eurlex Webpage.

Verordening (EU) 2024/1318 van de Commissie van 15 mei 2024 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van prothioconazool in of op bepaalde producten betreft. Eurlex Webpage.

Verordening (EU) 2024/1314 van de Commissie van 15 mei 2024 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van dithianon in of op bepaalde producten betreft. Eurlex Webpage.

Verordening (EU) 2024/398 van de Commissie van 29 januari 2024 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van haloxyfop in of op bepaalde producten betreft. Eurlex Webpage.

Verordening (EU) 2024/376 van de Commissie van 24 januari 2024 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van indoxacarb in of op bepaalde producten betreft. Eurlex Webpage.

Verordening (EU) 2024/352 van de Commissie van 22 januari 2024 tot wijziging van de bijlagen II en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van (Z)-13-hexadeceen-11-yn-1-ylacetaat, (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatetraeen-1-ylisobutyraat, acrinathrin, azimsulfuron, famoxadone, prochloraz en natriumhypochloriet in of op bepaalde producten. Eurlex Webpage.

Verordening (EU) 2024/347 van de Commissie van 22 januari 2024 tot wijziging van de bijlagen II en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van fipronil in of op bepaalde producten. Eurlex Webpage.

Verordening (EU) 2024/345 van de Commissie van 22 januari 2024 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van desmedifam, etridiazool, flurtamone, profoxydim, difenacoum en kaliumpermanganaat in of op bepaalde producten. Eurlex Webpage.

Verordening (EU) 2024/344 van de Commissie van 22 januari 2024 tot wijziging en rectificatie van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van mandipropamid in of op bepaalde producten betreft. Eurlex Webpage.

Verordening (EU) 2024/342 van de Commissie van 22 januari 2024 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van cyflumetofen, oxathiapiprolin en pyraclostrobin in of op bepaalde producten. Eurlex Webpage.

Verordening (EU) 2024/341 van de Commissie van 22 januari 2024 tot wijziging van de bijlagen II en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van diethofencarb, fenoxycarb, flutriafol en pencycuron in of op bepaalde producten betreft. Eurlex Webpage.

Verordening (EU) 2024/331 van de Commissie van 19 januari 2024 tot wijziging van de bijlagen II en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat maximumgehalten aan residuen van oxamyl in of op bepaalde producten betreft. Eurlex Webpage.

Verordening (EU) 2023/2382 van de Commissie van 29 september 2023 tot wijziging van de bijlagen II en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van carbetamide, carboxin en triflumuron in of op bepaalde producten betreft. EURLEX Webpage.

Verordening (EU) 2023/1783 van de Commissie van 15 september 2023 tot wijziging van de bijlagen II en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van denatoniumbenzoaat, diuron, etoxazool, methomyl en teflubenzuron in of op bepaalde producten betreft. EURLEX Webpage.

Verordening (EU) 2023/1753 van de Commissie van 11 september 2023 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van pyriproxyfen in of op bepaalde producten betreft. EURLEX Webpage.

Verordening (EU) 2023/1536 van de Commissie van 25 juli 2023 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van nicotine in of op bepaalde producten betreft. EURLEX Webpage.

Verordening (EU) 2023/1069 van de Commissie van 1 juni 2023 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van bixafen, cyprodinil, fenhexamid, fenpicoxamid, fenpyroximaat, flutianil, isoxaflutole, mandipropamid, methoxyfenozide en spinetoram in of op bepaalde producten. EURLEX Webpage.

Verordening (EU) 2023/1068 van de Commissie van 1 juni 2023 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van cyantraniliprole in of op bepaalde producten betreft. EURLEX Webpage.

Verordening (EU) 2023/1042 van de Commissie van 26 mei 2023 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van folpet in of op bepaalde producten betreft. EURLEX Webpage.

Verordening (EU) 2023/1030 van de Commissie van 25 mei 2023 tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft Bacillus amyloliquefaciens stam AH2, Bacillus amyloliquefaciens stam IT-45 en Purpureocillium lilacinum stam PL11. EURLEX Webpage.

Verordening (EU) 2023/1029 van de Commissie van 25 mei 2023 tot wijziging van de bijlagen III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van fosmet in of op bepaalde producten. EURLEX Webpage. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/731 van de Commissie van 3 april 2023 inzake een in 2024, 2025 en 2026 uit te voeren gecoördineerd meerjarig controleprogramma van de Unie tot naleving van de maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen en ter beoordeling van de blootstelling van de consument aan bestrijdingsmiddelenresiduen in en op levensmiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/741. EURLEX Webpage.

Verordening (EU) 2023/679 van de Commissie van 23 maart 2023 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van pyridaben, pyridaat, pyriproxyfen en triclopyr in of op bepaalde producten. EURLEX Webpage.

Verordening (EU) 2023/163 van de Commissie van 18 januari 2023 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van DDT en oxathiapiprolin in of op bepaalde producten. EURLEX Webpage.

Verordening (EU) 2022/1435 van de Commissie van 26 augustus 2022 tot wijziging van de bijlagen II en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van calciumcarbonaat, koolstofdioxide, cyprodinil en kaliumwaterstofcarbonaat in of op bepaalde producten betreft. EURLEX Webpage.

Verordening (EU) 2022/1363 van de Commissie van 3 augustus 2022 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van 2,4-D, azoxystrobin, cyhalofop-butyl, cymoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxypyr, iprovalicarb en silthiofam in of op bepaalde producten betreft. EURLEX Webpage.

Verordening (EU) 2022/1346 van de Commissie van 1 augustus 2022 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van 1,4-dimethylnaftaleen, 8-hydroxyquinoline, pinoxaden en valifenalaat in of op bepaalde producten betreft. EURLEX Webpage.

Verordening (EU) 2022/1343 van de Commissie van 29 juli 2022 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van acequinocyl, chlorantraniliprole en emamectin in of op bepaalde producten betreft. EURLEX Webpage.

Verordening (EU) 2022/1264 van de Commissie van 20 juli 2022 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van fludioxonil in of op bepaalde producten betreft. EURLEX Webpage

Verordening (EU) 2022/566 van de Commissie van 7 april 2022 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van flutianil in of op bepaalde producten betreft: EURLEX Webpage.

Verordening (EU) 2022/78 van de Commissie van 19 januari 2022 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van dazomet, hexythiazox, metam en methylisothiocyanaat in of op bepaalde producten: EURLEX webapage 

Verordening (EU) 2022/85 van de Commissie van 20 januari 2022 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van flonicamid in of op bepaalde producten betreft: EURLEX webpage 

Verordening (EU) 2022/93 van de Commissie van 20 januari 2022 tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van acrinathrin, fluvalinaat, folpet, fosetyl, isofetamid, “pepinomozaïekvirus, stam EU, zwak isolaat Abp1”, “pepinomozaïekvirus, stam CH2, zwak isolaat Abp2”, spinetoram en spirotetramat in of op bepaalde producten: EURLEX webapage