Vo. (EG) nr. 1831/2003

Vo. (EG) nr. 1831/2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding

Updates

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/341 van de Commissie van 15 februari 2023 tot verlenging van de vergunning voor vitamine E als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 26/2011. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/263 van de Commissie van 7 februari 2023 tot verlening van een vergunning voor sepiolietklei als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor melkgevende herkauwers, gespeende en voor mestdoeleinden bestemde Suidae, zalmachtigen en mestkippen. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/257 van de Commissie van 6 februari 2023 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1412 tot verlening van een vergunning voor etherische olie van ylang ylang van Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/256 van de Commissie van 6 februari 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor honden en een preparaat van Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten (vergunninghouder: NBF Lanes s.r.l.). EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/255 van de Commissie van 6 februari 2023 tot verlenging van de vergunning voor naringine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 870/2012. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/61 van de Commissie van 5 januari 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-glucanase uit Aspergillus niger (CBS 120604), een preparaat van endo-1,3(4)-bèta-glucanase uit Aspergillus neoniger (MUCL 39199), een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase uit Trichoderma citrinoviride (MUCL 39203) en een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase uit Trichoderma citrinoviride (CBS 614.94) als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/60 van de Commissie van 5 januari 2023 tot verlening van een vergunning voor geconjugeerd linolzuur(t10,c12)-methylester als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestvarkens en melkkoeien (vergunninghouder: BASF SE). EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/59 van de Commissie van 5 januari 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Pediococcus pentosaceus DSM 32292 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/54 van de Commissie van 4 januari 2023 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/652 tot verlening van een vergunning voor extract van bittere sinaasappel als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/53 van de Commissie van 4 januari 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/8 van de Commissie van 3 januari 2023 tot verlenging van de vergunning voor preparaten van Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, van Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 en van Lactococcus lactis NCIMB 30117 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 868/2011, (EU) nr. 1111/2011 en (EU) nr. 227/2012. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1525 van de Commissie van 13 september 2022 tot verlening van een vergunning voor L-lysinemonohydrochloride en L-lysinesulfaat geproduceerd door fermentatie met Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1493 van de Commissie van 8 september 2022 tot verlening van een vergunning voor L-methionine geproduceerd door Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 en Escherichia coli KCCM 80246 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1492 van de Commissie van 8 september 2022 tot verlening van een vergunning voor L-valine, geproduceerd door Escherichia coli CCTCC M2020321, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1490 van de Commissie van 1 maart 2022 tot verlening van een vergunning voor geperste etherische citroenolie, residufractie van gedistilleerde geperste citroenolie, gedistilleerde etherische citroenolie (vluchtige fractie) en gedistilleerde etherische limoenolie als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor bepaalde diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1471 van de Commissie van 5 september 2022 tot verlening van een vergunning voor lanthaancarbonaat-octahydraat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten (vergunninghouder Porus GmbH). EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1471 van de Commissie van 5 september 2022 tot verlening van een vergunning voor lanthaancarbonaat-octahydraat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten (vergunninghouder Porus GmbH). EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1470 van de Commissie van 5 september 2022 tot verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum CBS 139997, en alfa-galactosidase geproduceerd door Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen, minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden en siervogels (vergunninghouder Industrial Técnica Pecuaria SA). EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1469 van de Commissie van 5 september 2022 tot verlening van een vergunning voor L-lysinesulfaat geproduceerd door Escherichia coli CGMCC 7.398 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1459 van de Commissie van 2 september 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/804 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van een vergunning voor de organische vorm van seleen, geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1458 van de Commissie van 2 september 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1095 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van een vergunning voor zinkchelaat van aminozuren, gehydrateerd, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1457 van de Commissie van 2 september 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2330 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van een vergunning voor ijzer(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1453 van de Commissie van 1 september 2022 tot verlening van een vergunning voor 6-fytase geproduceerd door Komagataella pastoris (DSM 23036) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle vogelsoorten en voor alle varkens en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 98/2012 (vergunninghouder Huvepharma EOOD). EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1452 van de Commissie van 1 september 2022 tot verlening van een vergunning voor 3-ethylcyclopentaan-1,2-dion, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-on, 4,5-dihydro-2-methylfuran-3(2H)-on, eugenol, 1-methoxy-4-prop-1(trans)-enyl)benzeen, α-pentylkaneelaldehyde, α-hexylkaneelaldehyde en 2-acetylpyridine als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor bepaalde diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1451 van de Commissie van 1 september 2022 tot verlening van een vergunning voor etherische olie van witte kamfer van Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. en voor kaneeltinctuur van Cinnamomum verum J. Presl. als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1445 van de Commissie van 31 augustus 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1039 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van een vergunning voor koper(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1442 van de Commissie van 31 augustus 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1490 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van een vergunning voor mangaanchelaat van aminozuren, gehydrateerd, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Verordening (EU) 2022/1435 van de Commissie van 26 augustus 2022 tot wijziging van de bijlagen II en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van calciumcarbonaat, koolstofdioxide, cyprodinil en kaliumwaterstofcarbonaat in of op bepaalde producten betreft. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1421 van de Commissie van 22 augustus 2022 tot verlening van een vergunning voor geperste etherische sinaasappelolie, gedistilleerde etherische sinaasappelolie en gefractioneerde, geconcentreerde sinaasappelolie van Citrus sinensis (L.) Osbeck als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1420 van de Commissie van 22 augustus 2022 tot verlening van een vergunning voor L-glutaminezuur en mononatriumglutamaat geproduceerd door Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1419 van de Commissie van 22 augustus 2022 tot verlening van een vergunning voor etherische olie van buchublad van Agathosma betulina (P.J. Bergius) Pillans als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1382 van de Commissie van 8 augustus 2022 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 en Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/703 van de Commissie van 5 mei 2022 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Bacillus velezensis DSM 15544 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen, de vergunning voor alle vogelsoorten en -categorieën, tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/897, Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2312 en Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1081, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 333/2010, Verordening (EU) nr. 184/2011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2019/893 (vergunninghouder Asahi Biocycle Co. Ltd, in de Unie vertegenwoordigd door Pen & Tec Consulting S.L.U.): EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/702 van de Commissie van 5 mei 2022 tot verlening van een vergunning voor koningskaarstinctuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde diersoorten: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/654 van de Commissie van 20 april 2022 tot verlening van een vergunning voor butylhydroxyanisool als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/653 van de Commissie van 20 april 2022 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van extract van blad van Melissa officinalis L. als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/652 van de Commissie van 20 april 2022 tot verlening van een vergunning voor extract van bittere sinaasappel als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde diersoorten: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/593 van de Commissie van 1 maart 2022 tot verlening van een vergunning voor etherische olie van bessen van may chang als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde diersoorten: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/565 van de Commissie van 7 april 2022 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van 3-nitroöxypropanol als toevoegingsmiddel in diervoeding voor melkkoeien en fokkoeien (vergunninghouder: DSM Nutritional Products Ltd, in de Unie vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. z o.o.): EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/538 van de Commissie van 4 april 2022 tot verlenging van de vergunning voor natriumbenzoaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen, tot verlening van de nieuwe vergunning voor gespeende biggen van andere Suidae en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 496/2011 (vergunninghouder Taminco Finland Oy): EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/537 van de Commissie van 4 april 2022 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van citroenextract als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/415 van de Commissie van 11 maart 2022 tot verlening van een vergunning voor appelzuur, citroenzuur geproduceerd door Aspergillus niger DSM 25794 of CGMCC 4513/CGMCC 5751 of CICC 40347/CGMCC 5343, sorbinezuur en kaliumsorbaat, azijnzuur, natriumdiacetaat en calciumacetaat, propionzuur, natriumpropionaat, calciumpropionaat en ammoniumpropionaat, mierenzuur, natriumformiaat, calciumformiaat en ammoniumformiaat, en melkzuur geproduceerd door Bacillus coagulans (LMG S-26145 of DSM 23965), of Bacillus smithii (LMG S-27890) of Bacillus subtilis (LMG S-27889) en calciumlactaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/385 van de Commissie van 7 maart 2022 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/421 tot verlening van een vergunning voor van Artemisia vulgaris L. afgeleide tinctuur (tinctuur van bijvoet) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/485 tot verlening van een vergunning als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor etherische gemberolie van Zingiber officinale Roscoe voor alle diersoorten, gember-oleohars van Zingiber officinale Roscoe voor mestkippen, legkippen, mestkalkoenen, biggen, mestvarkens, zeugen, melkkoeien, mestkalveren (melkvervangers), mestrunderen, schapen, geiten, paarden, konijnen, vissen en gezelschapsdieren, en gembertinctuur van Zingiber officinale Roscoe voor paarden en honden, en Uitvoeringsverordening (EU) 2021/551 tot verlening van een vergunning voor extract van kurkuma, olie van kurkuma en oleohars van kurkuma uit Curcuma longa L. rizoom als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten, en voor tinctuur van kurkuma van Curcuma longa L. rizoom als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor paarden en honden: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/347 van de Commissie van 1 maart 2022 tot verlening van een vergunning voor etherische olie van zure sinaasappel als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde diersoorten: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/272 van de Commissie van 23 februari 2022 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle Suidae, met uitzondering van gespeende biggen en zeugen, en honden (vergunninghouder: Prosol S.p.A.): EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/271 van de Commissie van 23 februari 2022 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1760 tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Bacillus subtilis DSM 25841 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle varkens, met inbegrip van zeugen, met uitzondering van zogende zeugen, om een voordeel te verkrijgen bij speenvarkens (vergunninghouder Chr. Hansen A/S): EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/270 van de Commissie van 23 februari 2022 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1410 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus licheniformis DSM 28710 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen, minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor legdoeleinden, pluimveesoorten gehouden voor fokdoeleinden en siervogels (vergunninghouder Huvepharma NV): EURLEX Webpage.