Vo. (EG) nr. 1831/2003

Vo. (EG) nr. 1831/2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding

Updates

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1325 van de Commissie van 8 mei 2024 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van cyanocobalamine (vitamine B12), geproduceerd door Ensifer adhaerens CGMCC 21299, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. Eurlex Webapage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1196 van de Commissie van 25 april 2024 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 774/2013. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1195 van de Commissie van 24 april 2024 tot verlening van een vergunning voor etherische olie van kassie van Cinnamomum aromaticum Nees als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde diersoorten. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1194 van de Commissie van 24 april 2024 tot verlenging van de vergunning voor nicotinezuur en niacinamide als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 642/2013. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1193 van de Commissie van 24 april 2024 tot verlenging van de vergunning voor natriumhydroxide als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten, honden en siervissen en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 161/2013. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1190 van de Commissie van 24 april 2024 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Enterococcus lactis DSM 7134 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokleghennen, minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden en minder gangbare pluimveesoorten opgefokt voor leg- en fokdoeleinden (vergunninghouder: Lactosan GmbH & Co.KG) en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 775/2013. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1189 van de Commissie van 24 april 2024 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Lactiplantibacillus plantarum LMG P-21295 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1065/2012. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1187 van de Commissie van 24 april 2024 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Enterococcus lactis DSM 7134 en Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokkalveren (vergunninghouder: Lactosan GmbH & Co. KG) en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1101/2013. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1186 van de Commissie van 24 april 2024 tot verlening van een vergunning voor etherische olie uit kaneelbast en etherische olie uit kaneelbladeren van Cinnamomum verum J. Presl als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor bepaalde diersoorten. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1185 van de Commissie van 24 april 2024 tot verlenging van de vergunning voor orthofosforzuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1055/2013. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1179 van de Commissie van 23 april 2024 tot verlenging van de vergunning voor preparaten van Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676, Lactiplantibacillus plantarum DSM 3677 en Lentilactobacillus buchneri DSM 13573 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1119/2012. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1161 van de Commissie van 22 april 2024 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Enterococcus lactis NCIMB 10415 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde diersoorten, tot verlening van een vergunning voor dat preparaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde andere diersoorten (vergunninghouder: DSM Nutritional Products Ltd), tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1061/2013 en tot intrekking van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 361/2011, (EU) 2015/518 en (EU) 2019/11. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1200 van de Commissie van 18 april 2024 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 en Enterococcus faecium DSM 21913 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen, minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden en minder gangbare pluimveesoorten opgefokt voor leg-of fokdoeleinden, tot verlening van een vergunning voor dat preparaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gebruik in diervoeder en in drinkwater voor opfokkippen, mestkalkoenen en opfokkalkoenen (vergunninghouder: Biomin GmbH) en tot intrekking van Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 544/2013 en (EU) 2015/1105. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1199 van de Commissie van 18 april 2024 tot verlening van een vergunning voor mangaan(II)-betaïnecomplex als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1104 van de Commissie van 17 april 2024 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor paarden, honden, katten en konijnen. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1068 van de Commissie van 12 april 2024 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van rozemarijnextract als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten en honden. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1058 van de Commissie van 10 april 2024 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van endo–1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus oryzae DSM 33700, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestpluimvee, gespeende biggen, mestvarkens, zogende zeugen en legkippen, tot wijziging van de vergunningsvoorwaarden en tot verlening van een vergunning voor nieuwe toepassingen van dat preparaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten en alle Suidae (vergunninghouder: DSM Nutritional Products Ltd, vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1206/2012, (EU) 2020/995 en (EU) 2020/1034. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1057 van de Commissie van 10 april 2024 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van 6-fytase, geproduceerd door Komagataella phaffii CGMCC 7.19, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden, alle pluimveesoorten opgefokt voor legdoeleinden en siervogels (vergunninghouder: Nutrex nv). Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1056 van de Commissie van 10 april 2024 tot verlening van een vergunning voor riboflavine-5'-fosfaat, mononatriumzout (vitamine B2), geproduceerd door Bacillus subtilis KCCM 10445, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1055 van de Commissie van 10 april 2024 tot verlening van een vergunning voor ijzer(II)-betaïnecomplex als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1054 van de Commissie van 10 april 2024 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Weizmannia faecalis DSM 32016 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gebruik in diervoeder en in drinkwater voor alle pluimveesoorten opgefokt voor leg- of fokdoeleinden, en voor gebruik in drinkwater voor alle pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden, siervogels en speenvarkens en gespeende biggen van de familie Suidae (vergunninghouder: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH), en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1755 wat de voorwaarden voor de verlening van de vergunning voor dat preparaat betreft. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/997 van de Commissie van 3 april 2024 tot verlening van een vergunning voor L-valine, geproduceerd door Corynebacterium glutamicum CGMCC 18932, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/980 van de Commissie van 2 april 2024 tot verlening van een vergunning voor het preparaat Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten (vergunninghouder: Prosol S.p.A.). Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/824 van de Commissie van 8 maart 2024 tot verlening van een vergunning voor gentiaantinctuur van Gentiana lutea L. als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde diersoorten. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/806 van de Commissie van 7 maart 2024 tot verlening van een vergunning voor dennentinctuur van Pinus sylvestris L. als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde diersoorten. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/786 van de Commissie van 6 maart 2024 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van tijmolie, steranijsolie en Quillaja-bastpoeder als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden (vergunninghouder: Delacon Biotechnik GmbH). Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/794 van de Commissie van 5 maart 2024 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo–1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Komagataella phaffii CGMCC 7.371, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle vogelsoorten en biggen van alle Suidae-soorten (vergunninghouder: Victory Enzymes GmbH). Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/781 van de Commissie van 5 maart 2024 betreffende de verlenging van de vergunning voor een preparaat van alfa-galactosidase, geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94), en endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 120604), als toevoegingsmiddel in diervoeding voor mestkippen, mestvogels van minder gangbare pluimveesoorten en opfokleghennen (vergunninghouder: Kerry Ingredients and Flavours Ltd) en tot intrekking van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 237/2012 en (EU) nr. 1365/2013. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/780 van de Commissie van 5 maart 2024 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van endo–1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma citrinoviride DSM 34663, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden en alle pluimveesoorten gehouden voor legdoeleinden, gespeende biggen, mestvarkens en karpers, tot verlening van een vergunning voor dat preparaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten gehouden voor fokdoeleinden, opfokkalkoenen, minder gangbare pluimveesoorten opgefokt voor fokdoeleinden, siervogels, speenvarkens en minder gangbare varkenssoorten gehouden voor mestdoeleinden (vergunninghouder: Huvepharma nv) en tot intrekking van Uitvoeringsverordeningen (EU) 2015/1043, (EU) 2017/1906 en (EU) 2018/327. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/777 van de Commissie van 5 maart 2024 tot verlening van een vergunning voor L-lysine (base), vloeibaar, en L-lysinemonohydrochloride, vloeibaar, en L-lysinemonohydrochloride, geproduceerd door Escherichia coli NITE BP-02917, als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/762 van de Commissie van 1 maart 2024 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/415 tot verlening van een vergunning voor appelzuur, citroenzuur geproduceerd door Aspergillus niger DSM 25794 of CGMCC 4513/CGMCC 5751 of CICC 40347/CGMCC 5343, sorbinezuur en kaliumsorbaat, azijnzuur, natriumdiacetaat en calciumacetaat, propionzuur, natriumpropionaat, calciumpropionaat en ammoniumpropionaat, mierenzuur, natriumformiaat, calciumformiaat en ammoniumformiaat, en melkzuur geproduceerd door Bacillus coagulans (LMG S-26145 of DSM 23965), of Bacillus smithii (LMG S-27890) of Bacillus subtilis (LMG S-27889) en calciumlactaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/764 van de Commissie van 29 februari 2024 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus subtilis CNCM I-4606, CNCM I-5043 en CNCM I-4607 en Lactococcus lactis CNCM I-4609 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/763 van de Commissie van 29 februari 2024 tot verlenging van de vergunning voor preparaten van Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083 en Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 308/2013. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/754 van de Commissie van 29 februari 2024 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1762 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 en Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten gehouden voor mest-, leg- of fokdoeleinden (vergunninghouder Chr. Hansen A/S). Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/752 van de Commissie van 29 februari 2024 tot weigering van een vergunning voor een preparaat van astaxanthine-rijke Phaffia rhodozyma ATCC SD-5340 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zalm en forel. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/750 van de Commissie van 29 februari 2024 tot verlenging van de vergunning voor thaumatine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 869/2012. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/749 van de Commissie van 29 februari 2024 tot verlening van een vergunning voor lignosulfonaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/265 van de Commissie van 17 januari 2024 tot verlening van een vergunning voor zink(II)-betaïnecomplex als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten met uitzondering van waterdieren die in mariene aquacultuursystemen worden gekweekt. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/262 van de Commissie van 17 januari 2024 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van endo–1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma citrinoviride IMI 360748, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden en gespeende biggen, tot verlening van een vergunning voor dat preparaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkalkoenen, alle pluimveesoorten gehouden voor leg- of fokdoeleinden, siervogels en speenvarkens (vergunninghouder: Huvepharma nv) en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2305. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/261 van de Commissie van 17 januari 2024 tot verlening van een vergunning voor etherische olie van zwarte peper en oleohars van zwarte peper van Piper nigrum L. als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en voor een superkritisch extract van zwarte peper Piper nigrum L. als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten en honden. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/252 van de Commissie van 16 januari 2024 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Lactiplantibacillus plantarum DSM 23375 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1065/2012. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/251 van de Commissie van 16 januari 2024 tot verlenging van de vergunning voor de preparaten van Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, Pediococcus acidilactici CNCM I-3237, Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455, Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661, Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 en Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 en Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten, tot wijziging van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 1065/2012, (EU) nr. 1119/2012, (EU) nr. 1113/2013 en (EU) nr. 304/2014 en tot intrekking van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 990/2012 en (EU) 2019/764. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/260 van de Commissie van 12 januari 2024 tot verlening van een vergunning voor etherische komijnolie van Cuminum cyminum L., tinctuur van zoete venkel van Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce, tinctuur van dong quai van Angelica sinensis (Oliv.) Diels, peterselietinctuur van Petroselinum crispum (Mill.) Fuss, steranijstinctuur van Illicium verum Hook f., etherische asafoetida-olie van Ferula assa-foetida L., etherische dilleolie van Anethum graveolens L. en dilletinctuur Anethum graveolens L. als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor bepaalde diersoorten. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/231 van de Commissie van 12 januari 2024 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van halofuginonhydrobromide (Stenorol) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, mestkalkoenen en opfokkalkoenen (vergunninghouder: Huvepharma nv). Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/228 van de Commissie van 12 januari 2024 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Companilactobacillus farciminis CNCM I-3740 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen en mestkalkoenen (vergunninghouder: ChemVet dk A/S) en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1876/2006. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/221 van de Commissie van 12 januari 2024 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, endo-1,3(4)-bèta-glucanase en endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei ATCC 74444, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden en voor gespeende biggen (vergunninghouder: DSM Nutritional Products) en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 403/2013. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/220 van de Commissie van 12 januari 2024 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1119/2012. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2850 van de Commissie van 20 december 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo–1,4-bèta-mannanase, geproduceerd door Aspergillus niger CBS 120604, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden (vergunninghouder: Kerry Ingredients and Flavours Ltd). Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2846 van de Commissie van 20 december 2023 tot verlening van een vergunning voor extract van rode quebracho van Schinopsis balansae Engl. of Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2802 van de Commissie van 18 december 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo–1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Komagataella phaffii ATCC PTA-127053, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten gehouden voor mest-, leg- of fokdoeleinden (vergunninghouder: Kemin Europa nv). Eurlex Webpage. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2736 van de Commissie van 7 december 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus velezensis NITE BP-01844 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden, opfokleghennen, opfokkalkoenen, minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor leg- of fokdoeleinden en siervogels (vergunninghouder: Toa Biopharma Co., Ltd). Eurlex Webpage. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2734 van de Commissie van 7 december 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor paarden, melkgevende herkauwers en voor varkens (vergunninghouder: Mazzoleni S.p.A.). Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2733 van de Commissie van 7 december 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van diclazuril (Coxiril) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokleghennen en fazanten (vergunninghouder: Huvepharma nv) en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/46. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2732 van de Commissie van 7 december 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van een mengsel van Macleaya cordata als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden (vergunninghouder: Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH). Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2646 van de Commissie van 28 november 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Lentilolactobacillus buchneri DSM 32650 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2645 van de Commissie van 28 november 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo–1,4-bèta-mannanase, geproduceerd door Paenibacillus lentus DSM 33618, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten gehouden voor mest-, leg- of fokdoeleinden, gespeende biggen, gespeende biggen van minder gangbare varkenssoorten, mestvarkens en minder gangbare varkenssoorten gehouden voor mestdoeleinden (vergunninghouder: Elanco GmbH). EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2644 van de Commissie van 28 november 2023 tot verlening van een vergunning voor melkzuur, geproduceerd door Weizmannia coagulans DSM 32789, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten met uitzondering van alle waterdieren en van herkauwers zonder functionele pens. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1711 van de Commissie van 7 september 2023 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van het fermentatieproduct van Aspergillus oryzae NRRL 458 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor melkkoeien en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 537/2007 (vergunninghouder: Biozyme Incorporated). EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1710 van de Commissie van 7 september 2023 tot verlenging van een vergunning voor een preparaat van ammoniumchloride als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor honden, katten en alle herkauwers en een vergunning voor een preparaat van ammoniumchloride als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zeugen (vergunninghouder: Latochema Co. Ltd), en tot intrekking van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 832/2012 en (EU) 2016/1007. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1709 van de Commissie van 7 september 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1708 van de Commissie van 7 september 2023 tot verlenging van de vergunning voor ureum als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor herkauwers met een functionele pens en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 839/2012. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1707 van de Commissie van 7 september 2023 tot verlening van een vergunning voor 2-acetylfuran en 2-pentylfuran als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1705 van de Commissie van 7 september 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van riboflavine (vitamine B2) geproduceerd door Bacillus subtilis CGMCC 13326 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1704 van de Commissie van 7 september 2023 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Pediococcus pentosaceus DSM 23376 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1119/2012. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1703 van de Commissie van 7 september 2023 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Trichoderma reesei CBS 143953 en endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Trichoderma reesei CBS 143945 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor pluimveesoorten, gespeende biggen, mestvarkens, zogende zeugen en minder gangbare varkenssoorten (gespeende biggen, mestvarkens en zogende zeugen), de verlening van een vergunning voor dat preparaat voor speenvarkens en minder gangbare varkenssoorten (speenvarkens) (vergunninghouder: Danisco (UK) Ltd onder de handelsnaam Danisco Animal Nutrition en vertegenwoordigd door Genencor International B.V.), en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 337/2011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2016/997. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1699 van de Commissie van 6 september 2023 betreffende de status van attapulgiet als toevoegingsmiddel voor diervoeding binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1698 van de Commissie van 6 september 2023 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van kaliumdiformiaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor zeugen (vergunninghouder: ADDCON Europe GmbH) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 104/2010. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1682 van de Commissie van 29 juni 2023 tot verlenging van de vergunning voor natriumzout van dimethylglycine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen (vergunninghouder: Taminco BV) en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 371/2011. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1443 van de Commissie van 11 juli 2023 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1065/2012. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1417 van de Commissie van 5 juli 2023 tot verlening van een vergunning voor boterzuur, ethylbutyraat, ethylisobutyraat, ethylisovaleraat, methylisovaleraat, 2-methyl-2-penteenzuur, 6-methylhept-5-een-2-on, undecaan-2-on, octaan-2-on, nonaan-2-on, octaan-3-on, tridecaan-2-on, 5-methylhept-2-een-4-on, dodecaan-1,5-lacton, tetradecaan-1,5-lacton, 5-methylfurfural, 4-fenylbut-3-een-2-on, p-anisylalcohol, 4-methoxybenzaldehyde, piperonal, vanilline, p-anisylacetaat, benzylbenzoaat, isobutylsalicylaat, isopentylsalicylaat, benzylsalicylaat en difenylether als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1416 van de Commissie van 5 juli 2023 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 en DSM 8866 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 93/2012. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1405 van de Commissie van 3 juli 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55058 en een preparaat van Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55942 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1342 van de Commissie van 30 juni 2023 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van 6-fytase, geproduceerd door Aspergillus oryzae DSM 33699, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor pluimvee, mestvarkens, gespeende biggen en zeugen (vergunninghouder: DSM Nutritional Products Ltd, vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 837/2012. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1341 van de Commissie van 30 juni 2023 tot verlenging van de vergunning voor de preparaten van Lactiplantibacillus plantarum DSM 12836, Lactiplantibacillus plantarum DSM 12837, Lentilactobacillus buchneri DSM 16774, Pediococcus acidilactici DSM 16243, Pediococcus pentosaceus DSM 12834, Lacticaseibacillus paracasei DSM 16245, Levilactobacillus brevis DSM 12835, Lacticaseibacillus rhamnosus NCIMB 30121, Lactococcus lactis NCIMB 30160, Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 en Lactococcus lactis DSM 11037 als toevoegingsmiddelen voor alle diersoorten, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1263/2011. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1334 van de Commissie van 29 juni 2023 tot verlenging van de vergunning voor koperchelaat van het hydroxy-analoog van methionine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 349/2010. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1333 van de Commissie van 29 juni 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,3(4)-bèta-glucanase, geproduceerd door Aspergillus fijiensis CBS 589.94, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen en gespeende biggen (vergunninghouder: DSM Nutritional Products Ltd, vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. z o.o.), tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1811/2005 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1259/2004. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1332 van de Commissie van 29 juni 2023 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma reesei (CBS 114044), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen, mestkalkoenen, opfokkalkoenen en gespeende biggen (vergunninghouder: Roal Oy) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 902/2009. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1173 van de Commissie van 15 juni 2023 betreffende het uit de handel nemen van bepaalde toevoegingsmiddelen voor diervoeding, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1810/2005 en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1453/2004, (EG) nr. 2148/2004 en (EG) nr. 943/2005. EURLEX Webapage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1172 van de Commissie van 15 juni 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van lasalocide-A-natrium (Avatec 150 G) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, tot weigering van een vergunning voor een preparaat van lasalocide-A-natrium (Avatec 150 G) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokleghennen, het uit de handel nemen van een preparaat van lasalocide-A-natrium (Avatec 15 % cc) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen en opfokleghennen, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1455/2004 en Uitvoeringsverordening (EU) 2021/932 (vergunninghouder: Zoetis Belgium SA). EURLEX Webapage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1171 van de Commissie van 15 juni 2023 tot wijziging van de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2018/982 en (EU) 2021/2097 van de Commissie wat betreft het gecombineerde gebruik van een preparaat van benzoëzuur, calciumformiaat en fumaarzuur met andere additieven die benzoëzuur, mierenzuur, fumaarzuur en bronnen daarvan of zouten daarvan bevatten (vergunninghouder: Novus Europe NV). EURLEX Webapage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1170 van de Commissie van 15 juni 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor melkkoeien, minder gangbare herkauwers gehouden voor mestdoeleinden en kameelachtigen gehouden voor mestdoeleinden (vergunninghouder: Danstar Ferment AG, vertegenwoordigd door Lallemand SAS) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1200/2005. EURLEX Webapage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1169 van de Commissie van 15 juni 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, endo-1,4-bèta-glucanase en xyloglucaanspecifieke endo-bèta-1,4-glucanase, geproduceerd door Trichoderma citrinoviride DSM 33578, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestpluimvee, pluimvee gehouden voor fok- en legdoeleinden en siervogels (vergunninghouder: Huvepharma EOOD). EURLEX Webapage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1168 van de Commissie van 15 juni 2023 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/996 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van carvacrol, thymol, D-carvon, methylsalicylaat en L-menthol als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen en voor minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor legdoeleinden (vergunninghouder Biomin GmbH). EURLEX Webapage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1167 van de Commissie van 15 juni 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van 6-fytase, geproduceerd door Trichoderma reesei CBS 146250, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten en alle varkens (vergunninghouder: Danisco (UK) Ltd onder de handelsnaam Danisco Animal Nutrition en vertegenwoordigd door Genencor International B.V.). EURLEX Webapage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1163 van de Commissie van 14 juni 2023 tot verlening van een vergunning voor L-lysinemonohydrochloride en L-lysinesulfaat geproduceerd door Corynebacterium glutamicum CGMCC 17927, als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/907 van de Commissie van 3 mei 2023 tot rectificatie van de Franse taalversie van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1412 tot verlening van een vergunning voor etherische olie van ylang ylang van Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/668 van de Commissie van 22 maart 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Komagataella phaffii ATCC PTA-127053, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle legpluimvee (vergunninghouder: Kemin Europa nv). EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/651 van de Commissie van 20 maart 2023 tot verlening van een vergunning voor riboflavine (vitamine B2), geproduceerd door Bacillus subtilis KCCM 10445, en een preparaat van riboflavine, geproduceerd door Bacillus subtilis KCCM 10445, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/649 van de Commissie van 20 maart 2023 tot verlening van een vergunning voor L-arginine geproduceerd door Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/605 van de Commissie van 9 maart 2023 tot verlening van een vergunning voor ethyloleaat, nona-2,6-dieen-1-ol, pent-2-een-1-ol, trans-2,cis-6-nonadieen-1-ol, 2-dodecenal, nona-2(trans),6(cis)-diënal, nona-2,4-diënal, trans-2-nonenal, 2,4-decadiënal, hepta-2,4-diënal, deca-2(trans),4(trans)-diënal, dodec-2(trans)-enal, hept-2(trans)-enal, non-2-enal, nona-2(trans),6(trans)-diënal, undec-2(trans)-enal, trans-2-octenal, trans-2-decenal, t-2,t-4-nonadiënal, t-2,t-4-undecadiënal, hex-2(trans)-enylacetaat, hex-2-enylbutyraat, oct-1-een-3-on, isopulegol, terpineen-4-ol, linalylbutyraat, linalylformiaat, linalylpropionaat, linalylisobutyraat, 3-methyl-2-cyclopenteen-1-on, methyl-3-oxo-2-pentyl-1-cyclopentylacetaat, benzofenon, benzylcinnamaat, ethylsalicylaat, 1,2,-dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzeen, myrceen en β-ocimeen als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/585 van de Commissie van 15 maart 2023 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1452 tot verlening van een vergunning voor 3-ethylcyclopentaan-1,2-dion, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-on, 4,5-dihydro-2-methylfuran-3(2H)-on, eugenol, 1-methoxy-4-prop-1(trans)-enyl)benzeen, α-pentylkaneelaldehyde, α-hexylkaneelaldehyde en 2-acetylpyridine als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor bepaalde diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/584 van de Commissie van 15 maart 2023 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1493 van de Commissie tot verlening van een vergunning voor L-methionine geproduceerd door Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 en Escherichia coli KCCM 80246 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten  EURLEX Webpage. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/565 van de Commissie van 10 maart 2023 tot verlening van een vergunning voor ethylheptanoaat, ethyl-2-methylbutyraat, isopentylacetaat, 3-methylbutyl-3-methylbutyraat, 2-methylpropionzuur, 3-methylbutylbutyraat, 2-methylbutylacetaat, hex-2-een-1-ol, hex-2(trans)-enal, allylhexanoaat, allylheptanoaat, linalool, 2-methyl-1-fenylpropaan-2-ol, α-jonon, β-damascon, nootkaton, β-jonon, α-iron, β-damascenon, (E)-β-damascon, pentadecano-1,15-lacton, 2-fenylethaan-1-ol, fenethylisovaleraat, 4-(p-hydroxyfenyl)butaan-2-on, 2-methoxynaftaleen, 2-isopropyl-4-methylthiazool en valenceen als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/341 van de Commissie van 15 februari 2023 tot verlenging van de vergunning voor vitamine E als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 26/2011. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/263 van de Commissie van 7 februari 2023 tot verlening van een vergunning voor sepiolietklei als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor melkgevende herkauwers, gespeende en voor mestdoeleinden bestemde Suidae, zalmachtigen en mestkippen. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/257 van de Commissie van 6 februari 2023 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1412 tot verlening van een vergunning voor etherische olie van ylang ylang van Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/256 van de Commissie van 6 februari 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor honden en een preparaat van Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten (vergunninghouder: NBF Lanes s.r.l.). EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/255 van de Commissie van 6 februari 2023 tot verlenging van de vergunning voor naringine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 870/2012. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/61 van de Commissie van 5 januari 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-glucanase uit Aspergillus niger (CBS 120604), een preparaat van endo-1,3(4)-bèta-glucanase uit Aspergillus neoniger (MUCL 39199), een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase uit Trichoderma citrinoviride (MUCL 39203) en een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase uit Trichoderma citrinoviride (CBS 614.94) als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/60 van de Commissie van 5 januari 2023 tot verlening van een vergunning voor geconjugeerd linolzuur(t10,c12)-methylester als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestvarkens en melkkoeien (vergunninghouder: BASF SE). EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/59 van de Commissie van 5 januari 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Pediococcus pentosaceus DSM 32292 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/54 van de Commissie van 4 januari 2023 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/652 tot verlening van een vergunning voor extract van bittere sinaasappel als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/53 van de Commissie van 4 januari 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/8 van de Commissie van 3 januari 2023 tot verlenging van de vergunning voor preparaten van Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, van Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 en van Lactococcus lactis NCIMB 30117 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 868/2011, (EU) nr. 1111/2011 en (EU) nr. 227/2012. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1525 van de Commissie van 13 september 2022 tot verlening van een vergunning voor L-lysinemonohydrochloride en L-lysinesulfaat geproduceerd door fermentatie met Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1493 van de Commissie van 8 september 2022 tot verlening van een vergunning voor L-methionine geproduceerd door Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 en Escherichia coli KCCM 80246 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1492 van de Commissie van 8 september 2022 tot verlening van een vergunning voor L-valine, geproduceerd door Escherichia coli CCTCC M2020321, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1490 van de Commissie van 1 maart 2022 tot verlening van een vergunning voor geperste etherische citroenolie, residufractie van gedistilleerde geperste citroenolie, gedistilleerde etherische citroenolie (vluchtige fractie) en gedistilleerde etherische limoenolie als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor bepaalde diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1471 van de Commissie van 5 september 2022 tot verlening van een vergunning voor lanthaancarbonaat-octahydraat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten (vergunninghouder Porus GmbH). EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1471 van de Commissie van 5 september 2022 tot verlening van een vergunning voor lanthaancarbonaat-octahydraat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten (vergunninghouder Porus GmbH). EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1470 van de Commissie van 5 september 2022 tot verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum CBS 139997, en alfa-galactosidase geproduceerd door Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen, minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden en siervogels (vergunninghouder Industrial Técnica Pecuaria SA). EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1469 van de Commissie van 5 september 2022 tot verlening van een vergunning voor L-lysinesulfaat geproduceerd door Escherichia coli CGMCC 7.398 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1459 van de Commissie van 2 september 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/804 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van een vergunning voor de organische vorm van seleen, geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1458 van de Commissie van 2 september 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1095 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van een vergunning voor zinkchelaat van aminozuren, gehydrateerd, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1457 van de Commissie van 2 september 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2330 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van een vergunning voor ijzer(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1453 van de Commissie van 1 september 2022 tot verlening van een vergunning voor 6-fytase geproduceerd door Komagataella pastoris (DSM 23036) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle vogelsoorten en voor alle varkens en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 98/2012 (vergunninghouder Huvepharma EOOD). EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1452 van de Commissie van 1 september 2022 tot verlening van een vergunning voor 3-ethylcyclopentaan-1,2-dion, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-on, 4,5-dihydro-2-methylfuran-3(2H)-on, eugenol, 1-methoxy-4-prop-1(trans)-enyl)benzeen, α-pentylkaneelaldehyde, α-hexylkaneelaldehyde en 2-acetylpyridine als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor bepaalde diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1451 van de Commissie van 1 september 2022 tot verlening van een vergunning voor etherische olie van witte kamfer van Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. en voor kaneeltinctuur van Cinnamomum verum J. Presl. als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1445 van de Commissie van 31 augustus 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1039 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van een vergunning voor koper(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1442 van de Commissie van 31 augustus 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1490 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van een vergunning voor mangaanchelaat van aminozuren, gehydrateerd, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Verordening (EU) 2022/1435 van de Commissie van 26 augustus 2022 tot wijziging van de bijlagen II en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van calciumcarbonaat, koolstofdioxide, cyprodinil en kaliumwaterstofcarbonaat in of op bepaalde producten betreft. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1421 van de Commissie van 22 augustus 2022 tot verlening van een vergunning voor geperste etherische sinaasappelolie, gedistilleerde etherische sinaasappelolie en gefractioneerde, geconcentreerde sinaasappelolie van Citrus sinensis (L.) Osbeck als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1420 van de Commissie van 22 augustus 2022 tot verlening van een vergunning voor L-glutaminezuur en mononatriumglutamaat geproduceerd door Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1419 van de Commissie van 22 augustus 2022 tot verlening van een vergunning voor etherische olie van buchublad van Agathosma betulina (P.J. Bergius) Pillans als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1382 van de Commissie van 8 augustus 2022 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 en Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/703 van de Commissie van 5 mei 2022 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Bacillus velezensis DSM 15544 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen, de vergunning voor alle vogelsoorten en -categorieën, tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/897, Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2312 en Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1081, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 333/2010, Verordening (EU) nr. 184/2011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2019/893 (vergunninghouder Asahi Biocycle Co. Ltd, in de Unie vertegenwoordigd door Pen & Tec Consulting S.L.U.): EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/702 van de Commissie van 5 mei 2022 tot verlening van een vergunning voor koningskaarstinctuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde diersoorten: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/654 van de Commissie van 20 april 2022 tot verlening van een vergunning voor butylhydroxyanisool als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/653 van de Commissie van 20 april 2022 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van extract van blad van Melissa officinalis L. als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/652 van de Commissie van 20 april 2022 tot verlening van een vergunning voor extract van bittere sinaasappel als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde diersoorten: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/593 van de Commissie van 1 maart 2022 tot verlening van een vergunning voor etherische olie van bessen van may chang als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde diersoorten: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/565 van de Commissie van 7 april 2022 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van 3-nitroöxypropanol als toevoegingsmiddel in diervoeding voor melkkoeien en fokkoeien (vergunninghouder: DSM Nutritional Products Ltd, in de Unie vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. z o.o.): EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/538 van de Commissie van 4 april 2022 tot verlenging van de vergunning voor natriumbenzoaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen, tot verlening van de nieuwe vergunning voor gespeende biggen van andere Suidae en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 496/2011 (vergunninghouder Taminco Finland Oy): EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/537 van de Commissie van 4 april 2022 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van citroenextract als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/415 van de Commissie van 11 maart 2022 tot verlening van een vergunning voor appelzuur, citroenzuur geproduceerd door Aspergillus niger DSM 25794 of CGMCC 4513/CGMCC 5751 of CICC 40347/CGMCC 5343, sorbinezuur en kaliumsorbaat, azijnzuur, natriumdiacetaat en calciumacetaat, propionzuur, natriumpropionaat, calciumpropionaat en ammoniumpropionaat, mierenzuur, natriumformiaat, calciumformiaat en ammoniumformiaat, en melkzuur geproduceerd door Bacillus coagulans (LMG S-26145 of DSM 23965), of Bacillus smithii (LMG S-27890) of Bacillus subtilis (LMG S-27889) en calciumlactaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/385 van de Commissie van 7 maart 2022 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/421 tot verlening van een vergunning voor van Artemisia vulgaris L. afgeleide tinctuur (tinctuur van bijvoet) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten, Uitvoeringsverordening (EU) 2021/485 tot verlening van een vergunning als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor etherische gemberolie van Zingiber officinale Roscoe voor alle diersoorten, gember-oleohars van Zingiber officinale Roscoe voor mestkippen, legkippen, mestkalkoenen, biggen, mestvarkens, zeugen, melkkoeien, mestkalveren (melkvervangers), mestrunderen, schapen, geiten, paarden, konijnen, vissen en gezelschapsdieren, en gembertinctuur van Zingiber officinale Roscoe voor paarden en honden, en Uitvoeringsverordening (EU) 2021/551 tot verlening van een vergunning voor extract van kurkuma, olie van kurkuma en oleohars van kurkuma uit Curcuma longa L. rizoom als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten, en voor tinctuur van kurkuma van Curcuma longa L. rizoom als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor paarden en honden: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/347 van de Commissie van 1 maart 2022 tot verlening van een vergunning voor etherische olie van zure sinaasappel als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde diersoorten: EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/272 van de Commissie van 23 februari 2022 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle Suidae, met uitzondering van gespeende biggen en zeugen, en honden (vergunninghouder: Prosol S.p.A.): EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/271 van de Commissie van 23 februari 2022 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1760 tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Bacillus subtilis DSM 25841 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle varkens, met inbegrip van zeugen, met uitzondering van zogende zeugen, om een voordeel te verkrijgen bij speenvarkens (vergunninghouder Chr. Hansen A/S): EURLEX Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/270 van de Commissie van 23 februari 2022 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1410 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus licheniformis DSM 28710 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen, minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor legdoeleinden, pluimveesoorten gehouden voor fokdoeleinden en siervogels (vergunninghouder Huvepharma NV): EURLEX Webpage.