Salmonella en andere zoönoseverwekkers

In deze rubriek staat informatie over de monitoring van zoönosen en zoönoseverwekkers (Salmonella).

Artikelen

Ri. 2003/99/EG inzake de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers en houdende wijziging van Beschikking 90/424/EEG van de Raad en intrekking van Richtlijn 92/117/EEG van de Raad
Vo. (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake de bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers