Vo. (EU) nr. 142/2011

Vo. (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van Vo. (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn

Updates

Verordening (EU) 2022/384 van de Commissie van 4 maart 2022 tot wijziging van bijlage XIV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 wat betreft de aanpassing van de lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dierlijke bijproducten en afgeleide producten is toegestaan: EURLEX Webpage.