Vo. (EG) nr. 1829/2003

Vo. (EG) nr. 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders

Updates

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1213 van de Commissie van 21 juni 2023 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 3945) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek). EURLEX Webpage.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1212 van de Commissie van 21 juni 2023 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja MON 87701 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 3944) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek). EURLEX Webpage.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1211 van de Commissie van 21 juni 2023 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 87429 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 3941) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek). EURLEX Webpage.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1210 van de Commissie van 21 juni 2023 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde katoen 281-24-236 × 3006-210-23 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 3940) (Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek). EURLEX Webpage.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1209 van de Commissie van 21 juni 2023 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais DP4114 × MON89034 × MON87411 × DAS-40278-9 en de subcombinaties DAS-40278-9 × DP4114 × MON 87411, MON 89034 × DP4114 × MON 87411, MON 89034 × DAS-40278-9 × MON 87411, MON 89034 × DAS-40278-9 × DP4114, DP4114 × MON 87411, DAS-40278-9 × MON 87411, DAS-40278-9 × DP4114, MON 89034 × DP4114, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 3937) (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek). EURLEX Webpage.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1208 van de Commissie van 21 juni 2023 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 95379 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 3936) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek). EURLEX Webpage.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1207 van de Commissie van 21 juni 2023 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde soja MON 87701 × MON 89788 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 3935) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek). EURLEX Webpage.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/416 van de Commissie van 22 februari 2023 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerde koolzaad MON 94100 (MON-941ØØ-2) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 1135).EURLEX Webpage.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/415 van de Commissie van 22 februari 2023 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerde soja A5547-127 (ACS-GMØØ6-4) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 1126). EURLEX Webpage.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/1094 van de Commissie van 29 juni 2022 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 en genetisch gemodificeerde mais die tot stand is gekomen door combinatie van twee of drie van de afzonderlijke transformatiestappen DP4114, MON 810, MIR604 en NK603, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad. EURLEX Webpage