Vo. (EG) 152/2009

Vo. (EG) nr. 152/2009: tot vaststelling van de bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle van diervoeders

Updates

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/771 van de Commissie van 29 februari 2024 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie tot vaststelling van bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle van diervoeders. Eurlex Webpage.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/893 van de Commissie van 7 juni 2022 tot wijziging van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 152/2009 tot vaststelling van analysemethoden voor het aantonen van bestanddelen van ongewervelde landdieren in het kader van de officiële controle van diervoeders. EURLEX Wepage.