Toevoegingsmiddelen

In deze rubriek staat informatie over de toegestane toevoegingsmiddelen.

Artikelen

Register van toevoegingsmiddelen voor diervoeding: De Commissie heeft het EU-repertorium van toevoegingsmiddelen voor diervoeding opgesteld, dat regelmatig wordt bijgewerkt, en het bevat verwijzingen/links naar de desbetreffende vergunningsverordeningen. Deze verordeningen bevatten de specifieke voorschriften voor het in de handel brengen van de toevoegingsmiddelen in de EU en de EER
Vo. (EG) nr. 1831/2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding
Verordening (EG) nr. 429/2008 tot vaststelling van voorschriften ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opstelling en indiening van aanvragen en de beoordeling van en de verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding