Algemeen

De belangrijkste regelgeving voor productie, handel en gebruik van diervoeder van de Europese Unie is in Nederland geïmplementeerd in de Wet dieren, het besluit diervoeders 2012, de regeling diervoeders 2012 en het besluit diergeneesmiddelen.

Artikelen

Source: Wet Dieren
Houdende een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)
Houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders 2012) Geldend van 14-12-2019 t/m heden
Houdende voorschriften inzake diervoeders (Regeling diervoeders 2010) Geldend van 21-04-2021 t/m heden