Update diervoederwetgeving mei 2024

03/06/2024

Verordening (EU) 2024/1439 van de Commissie van 24 mei 2024 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van fenazaquin, mepiquat en propamocarb in of op bepaalde producten betreft. 

Verordening (EU) 2024/1355 van de Commissie van 21 mei 2024 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van benzovindiflupyr, chlorantraniliprole, emamectin, quinclorac, spiromesifen en triflumuron in of op bepaalde producten. 

Verordening (EU) 2024/1342 van de Commissie van 21 mei 2024 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van deltamethrin, metalaxyl, thiabendazool en trifloxystrobin in of op bepaalde producten. 

Verordening (EU) 2024/1318 van de Commissie van 15 mei 2024 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van prothioconazool in of op bepaalde producten betreft. 

Verordening (EU) 2024/1314 van de Commissie van 15 mei 2024 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van dithianon in of op bepaalde producten betreft. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1325 van de Commissie van 8 mei 2024 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van cyanocobalamine (vitamine B12), geproduceerd door Ensifer adhaerens CGMCC 21299, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. 

 

Nieuwe geconsolideerde versies:

Reg. (EC) 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad:  Nieuwe geconsolideerde versie op 11.05.2024

Reg. (EC) No 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën: Nieuwe geconsolideerde versie op 15.04.2024