Update diervoederwetgeving mei 2023

30/05/2023

Verordening (EU) 2023/1042 van de Commissie van 26 mei 2023 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van folpet in of op bepaalde producten betreft.

Verordening (EU) 2023/1030 van de Commissie van 25 mei 2023 tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft Bacillus amyloliquefaciens stam AH2, Bacillus amyloliquefaciens stam IT-45 en Purpureocillium lilacinum stam PL11.

Verordening (EU) 2023/1029 van de Commissie van 25 mei 2023 tot wijziging van de bijlagen III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van fosmet in of op bepaalde producten.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/907 van de Commissie van 3 mei 2023 tot rectificatie van de Franse taalversie van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1412 tot verlening van een vergunning voor etherische olie van ylang ylang van Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten.