Update diervoederwetgeving maart 2024

03/04/2024

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/771 van de Commissie van 29 februari 2024 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 152/2009 van de Commissie tot vaststelling van bemonsterings- en analysemethoden voor de officiële controle van diervoeders.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/824 van de Commissie van 8 maart 2024 tot verlening van een vergunning voor gentiaantinctuur van Gentiana lutea L. als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde diersoorten. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/806 van de Commissie van 7 maart 2024 tot verlening van een vergunning voor dennentinctuur van Pinus sylvestris L. als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde diersoorten. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/786 van de Commissie van 6 maart 2024 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van tijmolie, steranijsolie en Quillaja-bastpoeder als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden (vergunninghouder: Delacon Biotechnik GmbH). 

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/794 van de Commissie van 5 maart 2024 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo–1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Komagataella phaffii CGMCC 7.371, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle vogelsoorten en biggen van alle Suidae-soorten (vergunninghouder: Victory Enzymes GmbH). 

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/781 van de Commissie van 5 maart 202betreffende de verlenging van de vergunning voor een preparaat van alfa-galactosidase, geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94), en endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 120604), als toevoegingsmiddel in diervoeding voor mestkippen, mestvogels van minder gangbare pluimveesoorten en opfokleghennen (vergunninghouder: Kerry Ingredients and Flavours Ltd) en tot intrekking van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 237/2012 en (EU) nr. 1365/2013.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/780 van de Commissie van 5 maart 2024 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van endo–1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Trichoderma citrinoviride DSM 34663, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden en alle pluimveesoorten gehouden voor legdoeleinden, gespeende biggen, mestvarkens en karpers, tot verlening van een vergunning voor dat preparaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten gehouden voor fokdoeleinden, opfokkalkoenen, minder gangbare pluimveesoorten opgefokt voor fokdoeleinden, siervogels, speenvarkens en minder gangbare varkenssoorten gehouden voor mestdoeleinden (vergunninghouder: Huvepharma nv) en tot intrekking van Uitvoeringsverordeningen (EU) 2015/1043, (EU) 2017/1906 en (EU) 2018/327. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/777 van de Commissie van 5 maart 2024 tot verlening van een vergunning voor L-lysine (base), vloeibaar, en L-lysinemonohydrochloride, vloeibaar, en L-lysinemonohydrochloride, geproduceerd door Escherichia coli NITE BP-02917, als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/762 van de Commissie van 1 maart 2024 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/415 tot verlening van een vergunning voor appelzuur, citroenzuur geproduceerd door Aspergillus niger DSM 25794 of CGMCC 4513/CGMCC 5751 of CICC 40347/CGMCC 5343, sorbinezuur en kaliumsorbaat, azijnzuur, natriumdiacetaat en calciumacetaat, propionzuur, natriumpropionaat, calciumpropionaat en ammoniumpropionaat, mierenzuur, natriumformiaat, calciumformiaat en ammoniumformiaat, en melkzuur geproduceerd door Bacillus coagulans (LMG S-26145 of DSM 23965), of Bacillus smithii (LMG S-27890) of Bacillus subtilis (LMG S-27889) en calciumlactaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten.