Update diervoederwetgeving maart 2023

01/04/2023

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/668 van de Commissie van 22 maart 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Komagataella phaffii ATCC PTA-127053, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle legpluimvee (vergunninghouder: Kemin Europa nv). 

Verordening (EU) 2023/679 van de Commissie van 23 maart 2023 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van pyridaben, pyridaat, pyriproxyfen en triclopyr in of op bepaalde producten. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/651 van de Commissie van 20 maart 2023 tot verlening van een vergunning voor riboflavine (vitamine B2), geproduceerd door Bacillus subtilis KCCM 10445, en een preparaat van riboflavine, geproduceerd door Bacillus subtilis KCCM 10445, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/649 van de Commissie van 20 maart 2023 tot verlening van een vergunning voor L-arginine geproduceerd door Corynebacterium glutamicum CGMCC 20516 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/605 van de Commissie van 9 maart 2023 tot verlening van een vergunning voor ethyloleaat, nona-2,6-dieen-1-ol, pent-2-een-1-ol, trans-2,cis-6-nonadieen-1-ol, 2-dodecenal, nona-2(trans),6(cis)-diënal, nona-2,4-diënal, trans-2-nonenal, 2,4-decadiënal, hepta-2,4-diënal, deca-2(trans),4(trans)-diënal, dodec-2(trans)-enal, hept-2(trans)-enal, non-2-enal, nona-2(trans),6(trans)-diënal, undec-2(trans)-enal, trans-2-octenal, trans-2-decenal, t-2,t-4-nonadiënal, t-2,t-4-undecadiënal, hex-2(trans)-enylacetaat, hex-2-enylbutyraat, oct-1-een-3-on, isopulegol, terpineen-4-ol, linalylbutyraat, linalylformiaat, linalylpropionaat, linalylisobutyraat, 3-methyl-2-cyclopenteen-1-on, methyl-3-oxo-2-pentyl-1-cyclopentylacetaat, benzofenon, benzylcinnamaat, ethylsalicylaat, 1,2,-dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzeen, myrceen en β-ocimeen als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/585 van de Commissie van 15 maart 2023 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1452 tot verlening van een vergunning voor 3-ethylcyclopentaan-1,2-dion, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-on, 4,5-dihydro-2-methylfuran-3(2H)-on, eugenol, 1-methoxy-4-prop-1(trans)-enyl)benzeen, α-pentylkaneelaldehyde, α-hexylkaneelaldehyde en 2-acetylpyridine als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor bepaalde diersoorten. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/584 van de Commissie van 15 maart 2023 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1493 van de Commissie tot verlening van een vergunning voor L-methionine geproduceerd door Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 en Escherichia coli KCCM 80246 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten  

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/565 van de Commissie van 10 maart 2023 tot verlening van een vergunning voor ethylheptanoaat, ethyl-2-methylbutyraat, isopentylacetaat, 3-methylbutyl-3-methylbutyraat, 2-methylpropionzuur, 3-methylbutylbutyraat, 2-methylbutylacetaat, hex-2-een-1-ol, hex-2(trans)-enal, allylhexanoaat, allylheptanoaat, linalool, 2-methyl-1-fenylpropaan-2-ol, α-jonon, β-damascon, nootkaton, β-jonon, α-iron, β-damascenon, (E)-β-damascon, pentadecano-1,15-lacton, 2-fenylethaan-1-ol, fenethylisovaleraat, 4-(p-hydroxyfenyl)butaan-2-on, 2-methoxynaftaleen, 2-isopropyl-4-methylthiazool en valenceen als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten.