Update diervoederwetgeving juli 2023

01/08/2023

Verordening (EU) 2023/1536 van de Commissie van 25 juli 2023 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van nicotine in of op bepaalde producten betreft.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1443 van de Commissie van 11 juli 2023 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Lactiplantibacillus plantarum DSM 19457 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1065/2012. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1417 van de Commissie van 5 juli 2023 tot verlening van een vergunning voor boterzuur, ethylbutyraat, ethylisobutyraat, ethylisovaleraat, methylisovaleraat, 2-methyl-2-penteenzuur, 6-methylhept-5-een-2-on, undecaan-2-on, octaan-2-on, nonaan-2-on, octaan-3-on, tridecaan-2-on, 5-methylhept-2-een-4-on, dodecaan-1,5-lacton, tetradecaan-1,5-lacton, 5-methylfurfural, 4-fenylbut-3-een-2-on, p-anisylalcohol, 4-methoxybenzaldehyde, piperonal, vanilline, p-anisylacetaat, benzylbenzoaat, isobutylsalicylaat, isopentylsalicylaat, benzylsalicylaat en difenylether als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1416 van de Commissie van 5 juli 2023 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Lactiplantibacillus plantarum DSM 8862 en DSM 8866 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 93/2012.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1405 van de Commissie van 3 juli 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55058 en een preparaat van Lactiplantibacillus plantarum ATCC 55942 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten.