Update diervoederwetgeving februari 2023

01/03/2023

Hier vind je de updates van februari 2023. Deze informatie is opgesteld op basis van publicaties op EURLEX.com en mijnoverheid.nl.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/416 van de Commissie van 22 februari 2023 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerde koolzaad MON 94100 (MON-941ØØ-2) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 1135).

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/415 van de Commissie van 22 februari 2023 tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met het genetisch gemodificeerde soja A5547-127 (ACS-GMØØ6-4) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 1126). 

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/341 van de Commissie van 15 februari 2023 tot verlenging van de vergunning voor vitamine E als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 26/2011. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/263 van de Commissie van 7 februari 2023 tot verlening van een vergunning voor sepiolietklei als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor melkgevende herkauwers, gespeende en voor mestdoeleinden bestemde Suidae, zalmachtigen en mestkippen. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/257 van de Commissie van 6 februari 2023 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1412 tot verlening van een vergunning voor etherische olie van ylang ylang van Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten.

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/256 van de Commissie van 6 februari 2023 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor honden en een preparaat van Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten (vergunninghouder: NBF Lanes s.r.l.).

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/255 van de Commissie van 6 februari 2023 tot verlenging van de vergunning voor naringine als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 870/2012.