Update diervoederwetgeving augustus 2022

01/09/2022

Hier vind je de updates van augustus 2022. Deze informatie is opgesteld op basis van publicaties op EURLEX.com en mijnoverheid.nl.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1421 van de Commissie van 22 augustus 2022 tot verlening van een vergunning voor geperste etherische sinaasappelolie, gedistilleerde etherische sinaasappelolie en gefractioneerde, geconcentreerde sinaasappelolie van Citrus sinensis (L.) Osbeck als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1420 van de Commissie van 22 augustus 2022 tot verlening van een vergunning voor L-glutaminezuur en mononatriumglutamaat geproduceerd door Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1419 van de Commissie van 22 augustus 2022 tot verlening van een vergunning voor etherische olie van buchublad van Agathosma betulina (P.J. Bergius) Pillans als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1382 van de Commissie van 8 augustus 2022 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 en Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten.

Verordening (EU) 2022/1363 van de Commissie van 3 augustus 2022 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van 2,4-D, azoxystrobin, cyhalofop-butyl, cymoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxypyr, iprovalicarb en silthiofam in of op bepaalde producten betreft.

Verordening (EU) 2022/1346 van de Commissie van 1 augustus 2022 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van 1,4-dimethylnaftaleen, 8-hydroxyquinoline, pinoxaden en valifenalaat in of op bepaalde producten betreft.

Verordening (EU) 2022/1343 van de Commissie van 29 juli 2022 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van acequinocyl, chlorantraniliprole en emamectin in of op bepaalde producten betreft.