Update diervoederwetgeving februari 2022

01/03/2022

In deze nieuwsbrief zijn de updates van februari 2022 weergegeven. Deze informatie is opgesteld op basis van publicaties op EURLEX.com en mijnoverheid.nl.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/176 van de Commissie van 9 februari 2022 tot rectificatie van bepaalde taalversies Uitvoeringsverordening (EU) 2021/632 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijsten van aan officiële controles aan grenscontroleposten onderworpen dieren, producten van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke bijproducten en afgeleide producten, samengestelde producten en hooi en stro

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/270 van de Commissie van 23 februari 2022 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1410 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Bacillus licheniformis DSM 28710 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen, minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor legdoeleinden, pluimveesoorten gehouden voor fokdoeleinden en siervogels (vergunninghouder Huvepharma NV)

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/271 van de Commissie van 23 februari 2022 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1760 tot verlening van een vergunning voor het preparaat van Bacillus subtilis DSM 25841 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle varkens, met inbegrip van zeugen, met uitzondering van zogende zeugen, om een voordeel te verkrijgen bij speenvarkens (vergunninghouder Chr. Hansen A/S)

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/272 van de Commissie van 23 februari 2022 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle Suidae, met uitzondering van gespeende biggen en zeugen, en honden (vergunninghouder: Prosol S.p.A.)

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 februari 2022, nr. WJZ/ 21247758, tot wijziging van de Regeling dierlijke producten in verband met het schrappen van een voedernorm en de intrekking van drie regelingen onder de Landbouwwet.
(Deze wetswijziging heeft betrekking op een regeling die gericht is op dierlijke producten en niet op diervoeders. Daarom wordt er direct verwezen naar de brondocumenten en niet naar een pagina op de Feed Legislation website.)