Update diervoederwetgeving september 2022

28/09/2022

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1525 van de Commissie van 13 september 2022 tot verlening van een vergunning voor L-lysinemonohydrochloride en L-lysinesulfaat geproduceerd door fermentatie met Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1493 van de Commissie van 8 september 2022 tot verlening van een vergunning voor L-methionine geproduceerd door Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 en Escherichia coli KCCM 80246 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1492 van de Commissie van 8 september 2022 tot verlening van een vergunning voor L-valine, geproduceerd door Escherichia coli CCTCC M2020321, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1490 van de Commissie van 1 maart 2022 tot verlening van een vergunning voor geperste etherische citroenolie, residufractie van gedistilleerde geperste citroenolie, gedistilleerde etherische citroenolie (vluchtige fractie) en gedistilleerde etherische limoenolie als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor bepaalde diersoorten.

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1471 van de Commissie van 5 september 2022 tot verlening van een vergunning voor lanthaancarbonaat-octahydraat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten (vergunninghouder Porus GmbH). 

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1471 van de Commissie van 5 september 2022 tot verlening van een vergunning voor lanthaancarbonaat-octahydraat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten (vergunninghouder Porus GmbH). 

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1470 van de Commissie van 5 september 2022 tot verlening van een vergunning voor endo-1,4-bèta-xylanase geproduceerd door Trichoderma longibrachiatum CBS 139997, en alfa-galactosidase geproduceerd door Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen, minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mest- en legdoeleinden en siervogels (vergunninghouder Industrial Técnica Pecuaria SA). 

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1469 van de Commissie van 5 september 2022 tot verlening van een vergunning voor L-lysinesulfaat geproduceerd door Escherichia coli CGMCC 7.398 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1459 van de Commissie van 2 september 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/804 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van een vergunning voor de organische vorm van seleen, geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1458 van de Commissie van 2 september 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1095 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van een vergunning voor zinkchelaat van aminozuren, gehydrateerd, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1457 van de Commissie van 2 september 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2330 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van een vergunning voor ijzer(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1453 van de Commissie van 1 september 2022 tot verlening van een vergunning voor 6-fytase geproduceerd door Komagataella pastoris (DSM 23036) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle vogelsoorten en voor alle varkens en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 98/2012 (vergunninghouder Huvepharma EOOD). 

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1452 van de Commissie van 1 september 2022 tot verlening van een vergunning voor 3-ethylcyclopentaan-1,2-dion, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-on, 4,5-dihydro-2-methylfuran-3(2H)-on, eugenol, 1-methoxy-4-prop-1(trans)-enyl)benzeen, α-pentylkaneelaldehyde, α-hexylkaneelaldehyde en 2-acetylpyridine als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor bepaalde diersoorten. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1451 van de Commissie van 1 september 2022 tot verlening van een vergunning voor etherische olie van witte kamfer van Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. en voor kaneeltinctuur van Cinnamomum verum J. Presl. als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1445 van de Commissie van 31 augustus 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1039 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van een vergunning voor koper(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1442 van de Commissie van 31 augustus 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1490 wat betreft de voorwaarden voor de verlening van een vergunning voor mangaanchelaat van aminozuren, gehydrateerd, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. 

Verordening (EU) 2022/1435 van de Commissie van 26 augustus 2022 tot wijziging van de bijlagen II en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van calciumcarbonaat, koolstofdioxide, cyprodinil en kaliumwaterstofcarbonaat in of op bepaalde producten betreft.