Update diervoederwetgeving april 2024

01/05/2024

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1196 van de Commissie van 25 april 2024 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Lentilactobacillus buchneri DSM 19455 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 774/2013.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1195 van de Commissie van 24 april 2024 tot verlening van een vergunning voor etherische olie van kassie van Cinnamomum aromaticum Nees als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde diersoorten. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1194 van de Commissie van 24 april 2024 tot verlenging van de vergunning voor nicotinezuur en niacinamide als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 642/2013. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1193 van de Commissie van 24 april 2024 tot verlenging van de vergunning voor natriumhydroxide als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten, honden en siervissen en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 161/2013. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1190 van de Commissie van 24 april 2024 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Enterococcus lactis DSM 7134 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokleghennen, minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden en minder gangbare pluimveesoorten opgefokt voor leg- en fokdoeleinden (vergunninghouder: Lactosan GmbH & Co.KG) en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 775/2013. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1189 van de Commissie van 24 april 2024 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Lactiplantibacillus plantarum LMG P-21295 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1065/2012.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1187 van de Commissie van 24 april 2024 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Enterococcus lactis DSM 7134 en Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor opfokkalveren (vergunninghouder: Lactosan GmbH & Co. KG) en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1101/2013.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1186 van de Commissie van 24 april 2024 tot verlening van een vergunning voor etherische olie uit kaneelbast en etherische olie uit kaneelbladeren van Cinnamomum verum J. Presl als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor bepaalde diersoorten.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1185 van de Commissie van 24 april 2024 tot verlenging van de vergunning voor orthofosforzuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1055/2013.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1179 van de Commissie van 23 april 2024 tot verlenging van de vergunning voor preparaten van Lactiplantibacillus plantarum DSM 3676, Lactiplantibacillus plantarum DSM 3677 en Lentilactobacillus buchneri DSM 13573 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1119/2012. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1161 van de Commissie van 22 april 2024 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Enterococcus lactis NCIMB 10415 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde diersoorten, tot verlening van een vergunning voor dat preparaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor bepaalde andere diersoorten (vergunninghouder: DSM Nutritional Products Ltd), tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1061/2013 en tot intrekking van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 361/2011, (EU) 2015/518 en (EU) 2019/11.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1200 van de Commissie van 18 april 2024 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 en Enterococcus faecium DSM 21913 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestkippen, opfokleghennen, minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden en minder gangbare pluimveesoorten opgefokt voor leg-of fokdoeleinden, tot verlening van een vergunning voor dat preparaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gebruik in diervoeder en in drinkwater voor opfokkippen, mestkalkoenen en opfokkalkoenen (vergunninghouder: Biomin GmbH) en tot intrekking van Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 544/2013 en (EU) 2015/1105.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1199 van de Commissie van 18 april 2024 tot verlening van een vergunning voor mangaan(II)-betaïnecomplex als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1104 van de Commissie van 17 april 2024 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Lactiplantibacillus plantarum DSM 11520 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor paarden, honden, katten en konijnen. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1068 van de Commissie van 12 april 2024 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van rozemarijnextract als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten en honden.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1058 van de Commissie van 10 april 2024 tot verlenging van de vergunning voor een preparaat van endo–1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus oryzae DSM 33700, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestpluimvee, gespeende biggen, mestvarkens, zogende zeugen en legkippen, tot wijziging van de vergunningsvoorwaarden en tot verlening van een vergunning voor nieuwe toepassingen van dat preparaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten en alle Suidae (vergunninghouder: DSM Nutritional Products Ltd, vertegenwoordigd door DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1206/2012, (EU) 2020/995 en (EU) 2020/1034. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1057 van de Commissie van 10 april 2024 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van 6-fytase, geproduceerd door Komagataella phaffii CGMCC 7.19, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden, alle pluimveesoorten opgefokt voor legdoeleinden en siervogels (vergunninghouder: Nutrex nv). 

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1056 van de Commissie van 10 april 2024 tot verlening van een vergunning voor riboflavine-5'-fosfaat, mononatriumzout (vitamine B2), geproduceerd door Bacillus subtilis KCCM 10445, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1055 van de Commissie van 10 april 2024 tot verlening van een vergunning voor ijzer(II)-betaïnecomplex als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/1054 van de Commissie van 10 april 2024 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Weizmannia faecalis DSM 32016 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gebruik in diervoeder en in drinkwater voor alle pluimveesoorten opgefokt voor leg- of fokdoeleinden, en voor gebruik in drinkwater voor alle pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden, siervogels en speenvarkens en gespeende biggen van de familie Suidae (vergunninghouder: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH), en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1755 wat de voorwaarden voor de verlening van de vergunning voor dat preparaat betreft.

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/997 van de Commissie van 3 april 2024 tot verlening van een vergunning voor L-valine, geproduceerd door Corynebacterium glutamicum CGMCC 18932, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. 

Uitvoeringsverordening (EU) 2024/980 van de Commissie van 2 april 2024 tot verlening van een vergunning voor het preparaat Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor katten (vergunninghouder: Prosol S.p.A.).