Update diervoederwetgeving april 2023

02/05/2023

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/731 van de Commissie van 3 april 2023 inzake een in 2024, 2025 en 2026 uit te voeren gecoördineerd meerjarig controleprogramma van de Unie tot naleving van de maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen en ter beoordeling van de blootstelling van de consument aan bestrijdingsmiddelenresiduen in en op levensmiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/741.